КАПІТЕЛІ КОЛОН (фасад)

  Капітель — верхня частина колони.

   БАЗИ КОЛОН (фасад)

  База - основа, підніжжя колони.

© 2023 by L i l o u   P a p e r i e. Proudly created with Wix.com